Logo FDBW Federatie Diensten Begeleid Wonen
 

 

Welkom

De Federatie Diensten Begeleid Wonen (FDBW) is een overkoepelend orgaan van de diensten Begeleid Wonen in Vlaanderen.

Het FDBW wordt als dusdanig erkend als gesprekspartner op het bevoegde ministerie (Ministerie van Welzijn) en de bevoegde administratie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

We zijn géén werkgeversorganisatie maar een werksoortelijke federatie.
Het accent ligt vooral op het inhoudelijke aspect van de materie Begeleid Wonen.

Het FDBW is een vzw met een autonome werking vanuit een pluralistische visie.

Secretariaat:
FLEGADO, Afdeling Zorg van BW Klein-Brabant vzw
Begeleid Wonen | Achterhoefweg 37 | 2870 Ruisbroek
Tel.: 03/860 04 58 | Fax: 03/860 04 56 | secretariaat@fdbw.be

Leden FDW  
Privacy & Copyright


Deze pagina uitprintenCopyright BYS
Terug naar de vorige pagina